SLUŽBY

 1. deratizace - hubení škodlivých hlodavců (potkani, myši)
 2. dezinsekce - hubení škodlivého obtížného hmyzu (švábovití, mravenci, štěnice, blechy, vosy apod.)
 3. dezinfekce - ničení choroboplodných zárodků
 4. správa a údržba nemovitostí - úklid všech typů objektů
 5. čištění sportovních povrchů - strojové čištění sportovních podlahových ploch

A) Co je to deratizace?

Deratizací nazýváme všechna opatření,která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců.

Úkolem preventivní deratizace je zamezit zahnízdění a rozmnožování hlodavců v budovách,kde hledají útočiště hlavně v zimním období.Zde potom páchají značné hospodářské škody tím,že jak uskladněné zboží,tak i ostatní znečišťují močí a trusem, čímž ho činí dále neupotřebitelným.

Vedle hospodářských škod hlodavci svojí přítomností zapříčiňují přenášení řady závažných lidských onemocnění jako jsou salmoneloza,leptospiroza,tuberkoloza atd. Hlodavci jsou též hostiteli a zároveň šiřiteli blech,klíšťat a roztočů,kteří rovněž mohou napadnout člověka a přenášet různá další onemocnění.

Na deratizaci jsou používány pouze nejmodernější nástrahy a prostředky např.uzamy katelné,omyvatelné jedové staničky s možností pevné instalace,které jsou pro ČR schválené jak hl.hygienikem tak i ministerstvem zdravotnictví.

Součástí naší činnosti je zpracování DDD agendy pro potravinářské provozy,ale i jiné firmy,kde tato problematika souvisí s normami EU a systémem HACCP.

Deratizaci provádíme v objektech:

 • kancelářské objekty

 • výrobní komplexy

 • restaurace a stravovací zařízení

 • sklady,prodejny,výrobny

 • obytné domy

 • nemocnice

 • kanalizace

O technologii a ceně rozhoduje:

 • stupeň zamoření
 • plocha a členitost ošetřovaného objektu
 • plocha a členitost kanalizace
 • ostatní ( určuje se při prohlídce)

B) Co je to dezinsekce?

Dezinsekce je obor,který se zabývá metodami a prostředky k hubení obtížného hmyzu a ostatních členovců.V komunální oblasti jde zejména o druhy synantropní-žijící v blízkosti člověka.Tito přenášejí některé choroby či škodí na uskladněných produktech,šatstvu apod. Potřeba dezinsekce je vyvolána především velkou rozmnožovací schopností členovců. Při výskytu obtížného lezoucího nebo létajícího hmyzu jako jsou vosy,rusi,švábi,potem níci,mravenci a jiní škůdci je prováděna jejich likvidace nejnovějšími moderními pro středky k hubení (lapače,pasty,gely,staničky).

Dezinsekci provádíme v objektech:

 • kancelářské objekty

 • výrobní komplexy

 • restaurace a stravovací zařízení

 • sklady,prodejny,výrobny

 • obytné domy

 • nemocnice

O technologii a ceně rozhoduje:

 • stupeň zamoření
 • plocha a členitost ošetřovaného objektu
 • ostatní ( určuje se při prohlídce)

C) Co je to dezinfekce?

Dezinfekci lze definovat jako ničení či zneškodnění mikroorganismů na neživých před mětech.Cílem dezinfekce je,aby na předmětech nebyly patogenní mikroby,které by mohly způsobit onemocnění vnímavého jedince. Používáme výhradně přípravky doporučené k dezinfekci povrchů předmětů a ploch,které splňují všechny požadavky jako jsou např.:

 • působení v nízkých koncentracích

 • široké spektrum dezinfekční účinnosti

 • nepoškozují dezinfikovaný materiál

 • nezanechávají toxická rezidua

Dezinfekci provádíme v objektech:

 • kancelářské objekty

 • výrobní komplexy

 • restaurace a stravovací zařízení

 • sklady,prodejny,výrobny

 • obytné domy

O technologii a ceně rozhoduje:

 • stupeň zamoření
 • plocha a členitost ošetřovaného objektu
 • ostatní ( určuje se při prohlídce)

D) Správa a údržba nemovitostí

Naše firma se specializuje na:

 • pravidelný i nepravidelný úklid všech typů objektů
 • generální úklidy po řemeslnících
 • postavební úklidy
 • mytí oken a výloh
 • čištění koberců a čalouněného nábytku
 • strojové čištění podlah

Nabízíme strojový i ruční úklid.Používáme podlahové čistící automaty odpovídající veškerým stávajícím bezpečnostním a ekologickým předpisům a u nichž lze využít i možnosti alternativních pohonů dle požadavku odběratele.Stroje jsou schopny provádět čištění jak mokrou tak i suchou cestou nebo kombinací obou.

Mycí a čistící prostředky používáme pouze od renomovaných výrobců a firem.Snažíme se dbát na to,aby tyto byly pokud možno ekologicky nezávadné.

Komplexnost pravidelného úklidu objektů doplňujeme dodávkou veškerých hygienických potřeb i ostatních čistících prostředků dle požadavků potencionálního odběratele ( toaletní papír,papírové ručníky,mýdla,hygienické sáčky,sáčky do odpadkových košů,prostorové deodoranty apod. ).

Popis běžného standardu pravidelných úklidových prací:

denní úklid

utírání prachu ze všech dosažitelných míst a volně přístupných ploch nábytku nebo jiného zařízení

 • vyprázdnění košů na odpadky,soustředění odpadu na určené místo

 • vytírání podlah s povrchem k tomu určeným

 • mytí umyvadel a vodovodních baterií

 • mytí a dezinfekce mušlí a mís

 • mytí dřezů,pracovní kuchyňské desky

 • čištění zrcadel

 • vyklepání nebo vysátí vstupních rohoží

 • vysátí povrchů k tomu určeným

 • doplňování hygienických potřeb do zásobníků

týdenní úklid

 • ošetření nábytku(otření otisků a skvrn)
 • otření židlí
 • otření madel a zábradlí
 • otření vypínačů a zásuvek
 • otření topných těles

měsíční úklid

 • otření prachu nad výšku 1,60 m
 • mytí a dezinfekce keramických obkladů na soc.zařízeních
 • čištění skleněných přepážek a prosklených dveří

E) Čištění sportovních povrchů

Sportovní povrchy jsou velmi namáhané.Během krátké doby se na povrchu objeví nežádoucí nános prachu,špíny a jiných nečistot,které mohou zvýšit nebezpečí úrazu.

Proto je nutné dbát jak na pravidelný úklid tak i na speciální údržbu a čištění.

Nejčastější postup při čištění:

 • nanesení speciální odmašťovací chemie

 • vyčištění plochy pomocí mycího stroje s odsáváním

 • ruční dočištění povrchu od nálepek,žvýkaček,stop od nevhodné obuvi apod.

 • konečné ošetření povrchu - chrání povrch,zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné denní čištění

Nahoru